MÓN NGON CŨ. CÁCH NHÌN MỚI.

Khởi nghiệp từ Sài Gòn vào tháng 7 năm 2015,

Gác-măng-giê là thương hiệu đặc sản và quà tặng Việt Nam. Nhìn các món ngon cũ từ một góc nhìn mới, đội ngũ ở Gác luôn cố gắng từng ngày để nâng các món ăn đặc sản Việt Nam lên vị trí xứng tầm.